Wednesday, August 29, 2012

Katanya itu Cinta

 Katanya...

"Cinta itu buta."
"Cinta itu bahagia."
"Cinta itu pengorbanan."
"Cinta itu perasaan."
"Cinta itu apa adanya."

Nyatanya?

Cinta itu pilih-pilih.
Cinta itu air mata.
Cinta itu dapat dijual.
Cinta itu gengsi.
Cinta itu adanya apa.

Lalu...
Apa kamu percaya cinta?

-ral.

No comments:

Post a Comment